ZOOLOG

Det var det jag var - eller skulle bli. Jag har läst hur mycket biologi, zoologi och annan naturvetenskap som helst. Men doktorerade gjorde jag aldrig. Kanske typiskt kvinnligt, kanske typiskt tvehågset eller så tar livet bara andra vägar när man minst anar det. Konstskolor, journalistik, skrivande och jobberbjudanden drog åt andra håll.

Akademiskt CV

Akademiska kurser jag minns att jag läst: Kemi 20 p, Biologi 40 p, Zoomorf 10 p, Zootax 10 p. Ekologi 10+20 p, Naturgeografi 20 p, Geologi 20p, Etologi 10+20 p + div doktorandkurser, Vetenskapsteori och Praktisk svenska 20 p.

I recent tid: Dinosauriernas tidsålder, Astronomi i konst och bild och en facklitterär magisterexamen i Didaktik Design och så Dinosaurier (igen).