SKRIBENT

Mitt liv som skribent går att spåra så smått i gamla nummer av FoF, GP och DN.

Jag sitter i styrelsen för Författarförbundet, 2011. Medlem i, Journalistförbundet, Svenska läromedelförfattares förening och Författarcentrum öst. Sitter i styrelsen för det kommande projektet URTIDSPARKEN.

Nu gamla krönikor från diversehögen:

Igor på rymmen
Trasslan
Naturfilm